top of page

Odborné kurzy

Nabízíme vedení a výuku základních kurzů v oblasti prevence, návykových látek, či resuscitační péče

 

Naše možnosti

  • Výuka resuscitační péče a první pomoci, včetně nácviku umělého dýchání

  • Výuka prevence v oblasti ochrany a podpory zdraví

  • Výuka o škodlivosti návykových látek

V současné době nejsou naše kurzy certifikované, avšak odpovídají normám dle legislativy České Republiky.

bottom of page