top of page

Varianta Vyšetření

Zdravotní pojišťovny nabízejí preventivní vyšetření praktickým lékařem každé dva roky. Tato vyšetření jsou plně hrazena pojišťovnou a zajišťuje je každý praktický lékař. Nicméně se tato preventivní kontrola skládá pouze z fyzikálního vyšetření, odběru krve a vyšetření EKG. Další vyšetření jsou pevně určena harmonogramem péče a věkem pacienta - www.vzp.cz .

Pokud Vám toto pravidelné vyšetření hrazené pojišťovnou nestačí, a nebo je 2letá frekvence příliš dlouhá, nabízíme Vám různé variantu preventivního screeningu.

Samozřejmostí je návaznost další péče v naší ordinaci praktického lékaře.

Kompletní vyšetření
Zátěžové testy
Vyšetření na míru
bottom of page